معرّفی مجموعۀ خطّی کتابخانۀ وزیری یزد

معرّفی مجموعۀ خطّی کتابخانۀ وزیری یزد

هستۀ اوّلیۀ مخزن کتاب¬های خطّی چنانکه اشاره شد، شامل کتاب¬هایی بود که واقف از خود و پدرش مرحوم سیدمهدی به کتابخانه اهدا کرده بود و پس از بنیان کتابخانه و دست یاری که وزیری به¬سوی مجموعه¬داران و فرهنگ دوستان یزد دراز کرده، توانسته بود تا زمان درگذشت (3/2/1356) تعداد 3950 جلد کتاب خطّی را در این کتابخانه گرد آورد که بیشترین آنها، اهدایی و تعدادی هم کتاب¬هایی بود که با هزینة شخصی خود، از روی دیگر کتاب¬های خطّی موجود در یزد استنساخ شده بود امّا از سال 1358ش تا 1395ش تنها 755 نسخه به مجموعة کتاب¬های خطّی افزوده شده که باز تقریباً 90 درصد آن را کتاب¬های اهدایی تشکیل می¬دهد. از سال 1345ش در پی انبوه شدن کتاب¬های خطّی و درخواست واقف از استاد محمّدتقی دانش پژوه، فهرست¬نگار و کارشناس نامور نسخه¬های خطّی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران و همراهی استاد ایرج افشار، زمینة فهرست¬نگاری کتاب-های خطّی کتابخانه با اشراف و راهنمایی محمّدتقی دانش¬پژوه فراهم شد و کار با جدیّت از سوی انجمن آثار ملّی و محمّد شیروانی، فهرست نگار کتاب¬های خطّی دانشگاه تهران پیگیری شد تا اینکه به ترتیب از سال 1350 تا 1358ش، پنج جلد فهرست آن( مجموعأ 3950

الهه شهبازی

1395/12/24 سه شنبه

رونمایی از کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار در دانشگاه شهید باهنر کرمان

رونمایی از کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار در دانشگاه شهید باهنر کرمان

به گزارش روابط عمومی کتابخانه وزیری یزد، در تاریخ 18 اسفند 1395 مراسم رونمایی از کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. شایان ذکر است در این مراسم آقای حسین مسرت ،کارشناس کتابخانه وزیری یزد ،به سخنرانی پرداختند که متن سخنرانی به شرح زیر می باشد.

الهه شهبازی

1395/12/21 شنبه

بازدید معاونت امداد مستضعفین آستان قدس رضوی از کتابخانه وزیری یزد به روایت تصویر

بازدید معاونت امداد مستضعفین آستان قدس رضوی از کتابخانه وزیری یزد به روایت تصویر

بازدید جناب آقای مصطفی خاکسار قهرودی معاونت امداد مستضعفین آستان قدس رضوی از کتابخانه وزیری یزد در تاریخ 8 اسفند 1395

الهه شهبازی

1395/12/8 يكشنبه

نشست شاعران یزدی با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه وزیری یزد

نشست شاعران یزدی با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه وزیری یزد

در تاریخ 1/12/1395، آقای دکتر سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای افتتاح نمایشگاه کتاب به یزد سفر کرده بودند به اتفاق مدیر کل و معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از مجموعه کتابخانه وزیری بازدید نمودند.

الهه شهبازی

1395/12/2 دوشنبه

تجلیل از مدیر کتابخانه وزیری یزد در پانزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

تجلیل از مدیر کتابخانه وزیری یزد در پانزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، با قرائت پیام رئیس جمهور افغانستان و اعطای جایزه سید عبدالله انوار و تقدیر از نجیب مایل هروی پیشکسوت نسخه شناسی و متن پژوهی به برگزیدگان، در کتابخانه ملی برگزار شد.

الهه شهبازی

1395/10/27 دوشنبه

بازدید وزیر مسکن و راه و شهرسازی از کتابخانه و موزه وزیری یزد

بازدید وزیر مسکن و راه و شهرسازی از کتابخانه و موزه وزیری یزد

به گزارش روابط عمومی کتابخانه وزیری یزد، وابسته به آستان قدس رضوی، بعد از ظهر روز پنج شنبه 16/10/1395کتابخانه و موزه وزیری، مورد بازدید جناب آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر مسکن و راه و شهرسازی قرار گرفت.

الهه شهبازی

1395/10/18 شنبه

 
معرّفی مجموعۀ خطّی کتابخانۀ وزیری یزد

معرّفی مجموعۀ خطّی کتابخانۀ وزیری یزد

هستۀ اوّلیۀ مخزن کتاب¬های خطّی چنانکه اشاره شد، شامل کتاب¬هایی بود که واقف از خود و پدرش مرحوم سیدمهدی به کتابخانه اهدا کرده بود و پس از بنیان کتابخانه و دست یاری که وزیری به¬سوی مجموعه¬داران و فرهنگ دوستان یزد دراز کرده، توانسته بود تا زمان درگذشت (3/2/1356) تعداد 3950 جلد کتاب خطّی را در این کتابخانه گرد آورد که بیشترین آنها، اهدایی و تعدادی هم کتاب¬هایی بود که با هزینة شخصی خود، از روی دیگر کتاب¬های خطّی موجود در یزد استنساخ شده بود امّا از سال 1358ش تا 1395ش تنها 755 نسخه به مجموعة کتاب¬های خطّی افزوده شده که باز تقریباً 90 درصد آن را کتاب¬های اهدایی تشکیل می¬دهد. از سال 1345ش در پی انبوه شدن کتاب¬های خطّی و درخواست واقف از استاد محمّدتقی دانش پژوه، فهرست¬نگار و کارشناس نامور نسخه¬های خطّی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران و همراهی استاد ایرج افشار، زمینة فهرست¬نگاری کتاب-های خطّی کتابخانه با اشراف و راهنمایی محمّدتقی دانش¬پژوه فراهم شد و کار با جدیّت از سوی انجمن آثار ملّی و محمّد شیروانی، فهرست نگار کتاب¬های خطّی دانشگاه تهران پیگیری شد تا اینکه به ترتیب از سال 1350 تا 1358ش، پنج جلد فهرست آن( مجموعأ 3950

الهه شهبازی

1395/12/24 سه شنبه

رونمایی از کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار در دانشگاه شهید باهنر کرمان

رونمایی از کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار در دانشگاه شهید باهنر کرمان

به گزارش روابط عمومی کتابخانه وزیری یزد، در تاریخ 18 اسفند 1395 مراسم رونمایی از کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. شایان ذکر است در این مراسم آقای حسین مسرت ،کارشناس کتابخانه وزیری یزد ،به سخنرانی پرداختند که متن سخنرانی به شرح زیر می باشد.

الهه شهبازی

1395/12/21 شنبه

بازدید معاونت امداد مستضعفین آستان قدس رضوی از کتابخانه وزیری یزد به روایت تصویر

بازدید معاونت امداد مستضعفین آستان قدس رضوی از کتابخانه وزیری یزد به روایت تصویر

بازدید جناب آقای مصطفی خاکسار قهرودی معاونت امداد مستضعفین آستان قدس رضوی از کتابخانه وزیری یزد در تاریخ 8 اسفند 1395

الهه شهبازی

1395/12/8 يكشنبه

نشست شاعران یزدی با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه وزیری یزد

نشست شاعران یزدی با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه وزیری یزد

در تاریخ 1/12/1395، آقای دکتر سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای افتتاح نمایشگاه کتاب به یزد سفر کرده بودند به اتفاق مدیر کل و معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از مجموعه کتابخانه وزیری بازدید نمودند.

الهه شهبازی

1395/12/2 دوشنبه

تجلیل از مدیر کتابخانه وزیری یزد در پانزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

تجلیل از مدیر کتابخانه وزیری یزد در پانزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، با قرائت پیام رئیس جمهور افغانستان و اعطای جایزه سید عبدالله انوار و تقدیر از نجیب مایل هروی پیشکسوت نسخه شناسی و متن پژوهی به برگزیدگان، در کتابخانه ملی برگزار شد.

الهه شهبازی

1395/10/27 دوشنبه

آمار بازدید سایت

 

تعداد بازديد اين صفحه: 13742
تعداد بازديد کنندگان سايت: 149021947 تعداد بازديد زيرپورتال: 18367 اين زيرپورتال امروز: 43 سایت در امروز: 26516 اين صفحه امروز: 3
عملیات تمدید و رزرو کتاب