کتاب سال آستان قدس رضوی

بخش های جشنواره

بخش یکم: کتاب برتر
محورهای انتخاب کتاب برتر:
علوم و معارف رضوی
تاریخ و سیرة رضوی
زیارت
طب الرضا(علیه‌السلام)
شعر
داستان
کودک و نوجوان
ترجمه
 زبان‌های خارجی
به هر کدام از نفرات برتر در محورهای فوق، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا خواهد شد.
 
بخش دوم: کتاب دیجیتال برتر
رتبة نخست: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبة دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبة سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
 
بخش سوم: پایان‌نامه برتر
رتبة نخست: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبة دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبة سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
 
بخش چهارم: ناشر برتر
رتبة نخست: تندیس جشنواره و لوح تقدیر
رتبة دوم: تندیس جشنواره و لوح تقدیر
رتبة سوم: تندیس جشنواره و لوح تقدیر
 
بخش پنجم: حمایت از آثار رضوی
به صاحبان آثار برگزیده در این بخش، تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا خواهد شد. علاوه بر این، دبیرخانة جشنواره، نسبت به چاپ این آثار، اقدام خواهد کرد.
 
جوایز نفیس، شامل کمک‌هزینة سفر حج عمرة مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس می‎باشد.
همة نفرات منتخب، به عنوان مهمان دبیرخانة جشنواره پذیرفته خواهند شد و نشست‎های تخصصی و نمایشگاه آثار رسیده به دبیرخانة جشنواره، به عنوان برنامه‌های جنبی، با حضور مهمانان و استادان صاحب‌نظر برگزار خواهد گردید.
توضیحات:
هزینه ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره می باشد.  
 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ